Ngoài dự án đường sắt tốc độ cao trong giai đoạn nghiên cứu, nhiều dự án giao thông tỷ USD khác đều đã được phê duyệt và đang triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *