Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã đóng nắp hầm, chuẩn bị...
Khu Nam Sài Gòn luôn được biết đến là nơi giao thoa kết nối giao...